Thị trường trái phiếu Việt Nam đang rung chuyển trong thời gian gần đây, có nguy cơ một số doanh nghiệp phát hành không thể trả nợ, điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu sẽ bị mất vốn. Điều quan trọng khi đầu tư vào một doanh nghiệp là phải biết đánh giá  rủi ro của doanh nghiệp đó hoặc hiểu được xếp hạng tín dụng đó bởi các tổ chức trung gian cung cấp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu cách thức đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp thông qua đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Bài viết này sẽ tổng hợp các phương pháp đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp của các tổ chức lớn trên thế giới, hi vọng sẽ giúp cho các bạn đam mê nghiên cứu và những nhà đầu tư có thêm các kiến thức bổ ích.

1. Một số thuật ngữ dùng trong bài

– Business Risk: Rủi ro kinh doanh

– Financial Risk: Rủi ro tài chính

– Corporate Rating: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

– EBIT margin.

– EBIT interest coverage.

– EBITDA interest coverage.

– Net margin.

– Return on equity.

– Return on capital.

– Cash flow-to-debt.

– Adjusted cash flow-to-adjusted debt.

– Cash flow-to-net debt.

– Adjusted cash flow-to-adjusted net debt.

– Debt-to-EBITDA.

– ANCHOR: Đánh giá tín nhiệm ban đầu của doanh nghiệp

– Standalone Credit Rating: xếp hạng tín nhiệm độc lập

error: Content is protected !!