Cẩm nang chỉ số tài chính của công ty và ngân hàng

Cẩm nang này trình bày các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông thường và ngành ngân hàng. Các bạn có thể in lại và dùng để tính toán phân tích khi đầu tư một cổ phiếu. Hi vọng đây là đóng góp có ích cho cộng đồng NĐT.

Tags: