Tài Chính

Evergande và bài học “Too big to fail”

Sự kiện Tập đoàn Evergande của Trung Quốc lâm vào tình trạng "kiệt quệ tài chính" đang khiến giới đầu tư toàn cầu thao thức xem liệu có một đợt sụp đổ Domino xảy ra hay không. Do đó,…

Chứng Khoán

Phân tích kỹ thuật

  1. Các tín hiệu mua đáng tin cậy theo sóng Elliott

  2. Cách cài thêm code vào Amibroker

  3. Code Ichimoku cho Amibroker

Kiến Thức