Tài Chính

Nghiên cứu về các loại hình quỹ tại Việt Nam

Hiện nay, có khoảng 44 công ty quản lý quỹ đang hoạt động trên TTCK Việt nam và có khoảng 30 quỹ đầu tư chứng khoán nội đang hoạt động. Các quỹ tại Việt Nam hiện đang quản lý…

Chứng Khoán

Năm 2022 liệu có sóng dầu khí?

Dầu khí là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, đóng góp rất lớn cho công cuộc phát triển đất nước. Mặc dù tỷ trọng…

Phân tích kỹ thuật

  1. Mẫu hình Bump and Run Reversal Top trong PTKT

  2. Các tín hiệu mua đáng tin cậy theo sóng Elliott

  3. Cách cài thêm code vào Amibroker

  4. Code Ichimoku cho Amibroker

BC phân tích cơ bản

Phân tích cổ phiếu PVB

Dựa trên phương pháp lọc Net Net và Net Cash trong BCTC quý 3/2021, trong bài viết này mình sẽ định giá sơ bộ cổ phiếu PVCoating (Mã CK:…
  1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của GAS (P1)

  2. Phân tích hoạt động kinh doanh cổ phiếu PXS

  3. Phân tích hoạt động kinh doanh cổ phiếu PVS

  4. NT2, POW hưởng lợi từ thị trường phát điện cạnh tranh và giá khí giảm

Kiến Thức

Khóa học/Dịch vụ