Tài Chính

Chứng Khoán

Những nguy cơ nào cho đợt giảm nửa sau tháng 9/2022?

Thị trường chứng khoán Việt Nam và toàn cầu đang hồi phục đáng kể sau đợt suy giảm mạnh từ đầu tháng 4/2022.  Mặc dù các thông tin hỗ trợ cho thị trường phục hồi không có nhiều, nhưng…

Phân tích kỹ thuật

  1. Dự báo VNINDEX giai đoạn 2021-2022 dưới góc nhìn sóng Elliott

  2. Mẫu hình Bump and Run Reversal Top trong PTKT

  3. Các tín hiệu mua đáng tin cậy theo sóng Elliott

  4. Cách cài thêm code vào Amibroker

  5. Code Ichimoku cho Amibroker

Kiến Thức

Khóa học/Dịch vụ