Crack Spread là gì và ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của BSR?

Crack Spread được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá của một thùng dầu thô và sản phẩm hóa dầu từ nó. Chúng ta có thể hiểu từ “Crack” với ý nghĩa là ngành công nghiệp tách các thành phẩn từ dầu mỏ thành các sản phẩm khác như dầu diasel, xăng, hạt pp….Nhìn chung, giá của một thùng dầu và các sản phẩm hóa dầu của nó không phải lúc nào cũng có mức biến động đồng nhất, nó phụ thuộc vào tùy thời điểm trong năm, thời tiết, cung cầu dầu mỏ và các sản phẩm từ hóa dầu.

Như vậy có thể thấy, lợi nhuận của các công ty hóa dầu thường phụ thuộc vào yếu tố này, và để giảm thiểu những biến động này thì công ty lọc hóa dầu có thể ký một hợp đồng hedging với một đơn vị bao tiêu sản phẩm.

Những hình thức thông dụng

Crack Spread 3:2:1 là crack spread thông dụng nhất, phản ánh gần đúng tỷ lệ sản lượng các sản phẩm lọc dầu: 3 thùng dầu thô sản xuất được 2 thùng xăng không chì và 1 thùng dầu.

Crack Spread 5:3:2 phản ánh gần đúng tỷ lệ sản lượng các sản phẩm lọc dầu: 5 thùng dầu thô sản xuất được 3 thùng xăng không chì và 2 thùng dầu.

Và còn nhiều tỷ lệ khác như Crack  2:1:1; Crack 1:1…

Crack spread thể hiện điều gì?

(Quý 4/2018 Crack321 giảm => LN BSR âm; Quý 1/2019 Crack321 tăng => BSR lợi nhuận tăng)

Như đã nói ở phần trên, Crack Spread thể hiện chênh lệch giữa sản phầm đầu vào và đầu ra của ngành lọc hóa dầu, và nó thể hiện biên lợi nhuận gộp của ngành.

Khi Crack Spread tăng thì các doanh nghiệp hóa dầu sẽ hoạt động có lợi nhuận cao hơn và ngược lại. Đây là một chỉ số mà các bạn nên chú ý trong quá trình đầu tư vào BSR.

Nguồn: Lão Trịnh

 

Tags: ,