Báo cáo phân tích cổ phiếu PLC

PLC là cổ phiếu duy trì cổ tức cao, tăng tưởng ổn định, phù hợp với những nhà đầu tư mua theo trường phái giá trị và cổ tức. Theo định giá của chúng tôi, trong 6 tháng đến 1 năm tới PLC sẽ đạt được mức tăng khoảng 30-40% từ 16,000 đồng lên mức 23,000 đồng/cổ phiếu.

[pdf-embedder url=”https://vfin.vn/wp-content/uploads/2018/09/PLC-Analysis.pdf” title=”PLC Analysis”]

Tags: ,