(P3) Các quỹ ETF hoạt động trên thị trường Việt Nam

Trong những năm gần đây, hoạt động của các quỹ ETFs tại Việt Nam rất được quan tâm bởi giới phân tích chứng khoán. Các quỹ ETFs đang chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong hoạt động mua bán của thị trường, ngày càng mở rộng quy mô nhờ ưu điểm như khả năng phân tán rủi ro tốt và cơ chế hoạt động như một quỹ mở.

Gần đây, câu chuyện Việt Nam được nâng hạng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm. Đặc biệt, nhiều NĐT mong chờ chính là quá trình Việt Nam được MSCI và FTSE Russell nâng hạng sẽ càng thu hút thêm các quỹ nước ngoài và đặc biệt là các quỹ ETFs đổ thêm tiền vào Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động của các quỹ này ở Việt Nam như thế nào và có bao nhiêu quỹ ETFs đang hoạt động ở Việt Nam thì không phải nhà đầu tư nào cũng biết. Do đó, bài viết này sẽ một phần nào đó giúp NĐT có thêm thông tin về hoạt động của các quỹ này tại Việt Nam.

1. VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

VNM có lẽ là một quỹ ETF quen thuộc với các nhà đầu tư Việt Nam trong các năm gần đây. Quỹ này mô phỏng theo chỉ số MVIS Vietnam Index.

Quỹ VNM ETF được công ty quản lý đầu tư Van Eck Global thành lập với số vốn ban đầu 14 triệu USD. Đến ngày 09/2018, tổng tài sản đang quản lý đã lên tới 367.8 triệu USD. VNM ETF đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản vào các cổ phiếu tạo nên chỉ số MVIS Vietnam Index. Các công ty được đưa vào danh mục của quỹ phải đáp ứng các tiêu chí là cơ bản là các công ty ở Việt Nam, hoặc một nửa thu nhập của họ được tạo ra ở Việt nam, hoặc một nửa tài sản của họ là ở Việt Nam

Tiêu chí thêm/bớt cổ phiếu: Đảo danh mục của VNM ETF dựa trên vốn hóa, thanh khoản của cổ phiếu và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu tỷ lệ NĐTNN có thể mua bán được giảm xuống dưới 5%.

Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: 

Ngày công bố: Ngày Thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)

Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)

Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện

Một vài thông tin cơ bản của quỹ vào tháng 9/2018:

Khối lượng giao dịch trung bình (45 ngày):    : 192,125 CCQ

Tài sản ròng: 367.8 triệu USD

Lợi nhuận từ lũy kế từ đầu năm: -7.38%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.66%

Danh sách cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số:

Xem thông tin từ website của Quỹ: http://www.vaneck.com/funds/VNM.aspx

Xem thông tin từ website của Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/VNM:US

Lấy dữ liệu lịch sử giá giao dịch của Quỹ: http://finance.yahoo.com/q?s=vnm

Link xem chart online: http://stockcharts.com/h-sc/ui (với symbol: VNM)

       Link trên ETF: https://www.etf.com/VNM

2. FTSE Vietnam Index ETF

FTSE Vietnam Index ETF là quỹ đầu tư chỉ số đầu tiên tại Việt Nam được Deutsche Bank AG thành lập vào ngày 15/01/2008 với số vốn ban đầu là 5.1 triệu USD. Quỹ ETF này mô phỏng FTSE Vietnam Index, một trong hai chỉ số do FTSE Group xây dựng từ ngày 26/04/2007. Cụ thể, FTSE Group đã xây dựng hai chỉ số chứng khoán đối với thị trường Việt Nam thuộc FTSE Vietnam Index Series. Chỉ số thứ nhất là FTSE Vietnam All-Share Index, gồm các cổ phiếu chiếm đến 90% giá trị vốn hóa thị trường (trước khi điều chỉnh trọng số đầu tư). Chỉ số thứ hai là FTSE Vietnam Index, có thể dùng để đầu tư, gồm các chứng khoán thuộc FTSE Vietnam All-Share Index và còn room nước ngoài.

Tiêu chí thêm/bớt cổ phiếu: Việc đảo danh mục của FTSE Vietnam Index không phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp mà dựa trên vốn hóa, thanh khoản của cổ phiếu và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu tỷ lệ NĐTNN có thể mua bán được giảm xuống dưới 2%.

Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: Ngày công bố: Ngày Thứ Sáu đầu tiên của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)

Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)

Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện

Danh sách cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số:

Chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index: 42 cổ phiếu

FTSE Vietnam Index: 24 cổ phiếu

Xem thông tin từ website của Quỹ: http://etf.deutscheawm.com/SGP/ENG/ETF/LU0322252924/HD9/FTSE-Vietnam-UCITS-ETF

http://www.ftse.com/products/indices/Vietnam

3. iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)

FM ETF được MSCI thành lập vào ngày 30/11/2007, FM ETF mô phỏng theo chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index và đầu tư tối thiểu 90% tài sản vào chứng khoán trong chỉ số đó.  iShares MSCI Frontier 100 ETF là chỉ số phát triển dựa trên vốn hóa thị trường đã điều chỉnh theo khối lượng tự do chuyển nhượng, thể hiện hoạt động của các thị trường cổ phiếu sơ khai.

FM ETF tập trung vào các thị trường cận biên, và nó đã đầu tư khoảng 3.63% tổng tài sản quỹ vào thị trường Việt Nam. Quỹ tìm kiếm các chứng khoán thanh khoản và được xếp hạng tỷ trọng cao theo vốn hóa thị trường.

Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: Chỉ số này tiến hành cơ cấu danh mục định kỳ hàng quý vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 nhằm kịp thời phản ánh những thay đổi của các thị trường cổ phiếu cơ sở trong khi hạn chế việc thanh hoán không phù hợp.Trong đợt xem xét định kỳ giữa năm vào tháng 5 và tháng 11, MSCI sẽ cân đối chỉ số và tính lại tỷ trọng tối đa đối với cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

Một vài thông tin cơ bản của quỹ vào tháng 9/2018.

Khối lượng giao dịch trung bình (45 ngày):     179,245 CCQ

Tài sản quản lý:        524.12 triệu USD

Lợi nhuận từ lũy kế từ đầu năm:      -13.35%

Chi phí quản lý ròng : 0.80%

Thông tin tham khảo thêm:

Website: http://us.ishares.com

Xem thông tin từ website của quỹ: http://www.ishares.com/us/products/239649/ishares-msci-frontier-100-etf

Xem thông tin từ website của Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/FM:US

Xem thông tin từ website của ETF: https://www.etf.com/FM#overview

4. Invesco Frontier Markets ETF (FRN)

FRN mô phỏng theo chỉ số BNY Mellon New Frontier Index. Quỹ ETF này đầu tư 9% tài sản của mình vào các doanh nghiệp Việt nam, và đầu tư vào các thị trường cận biên khác. Quỹ tìm kiếm các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Sở giao dịch chứng khoán New York, NYSE Amex và Nasdaq.

Quỹ FRN hấp dẫn với các nhà đầu tư thích đầu tư ở thị trường Việt Nam nhưng cũng muốn thử thách thêm ở các thị trường mới nổi khác.

Một vài thông tin cơ bản của quỹ vào tháng 9/2018:

Khối lượng giao dịch trung bình (45 ngày):     38,165 CCQ

Tài sản quản lý:        53.75 triệu USD

Lợi nhuận từ lũy kế từ đầu năm:       -11.18%

Chi phí quản lý ròng:       0.70%

5. Columbia Beyond BRICs ETF (BBRC)

Như tên gọi, quỹ này tập trung đầu tư vào các thị trường đang phát triển như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, BBRC còn đầu tư thêm vào các thị trường khác, chẳng hạn như Việt Nam.

Quỹ BBRC ETF đầu tư gần 6% vào thị trường Việt Nam. Quỹ này mô phỏng theo chỉ số FTSE Beyond BRICs và giữ ít nhất 80% tài sản của nó trong các công ty nằm trong chỉ số này.

Một vài thông tin cơ bản của quỹ vào tháng 9/2018:

Khối lượng giao dịch trung bình (45 ngày):    15,292 CCQ

Tài sản quản lý:        $65.82 million

Lợi nhuận từ lũy kế từ đầu năm:       -3.26%

Chi phí quản lý ròng: 59%

6. Quỹ ETF nội

Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam do công ty VFM quản lý và phát hành ra công chúng với vốn huy động tối thiểu lần đầu là 50 tỷ đồng.

–         Mã giao dịch: E1VFVN30

–         Ngày giao dịch đầu tiên: 06/10/2014

Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.

Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu VN30. Danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Chỉ số VN30 là chỉ số giá (price index) do Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xây dựng và quản lý, bao gồm 30 công ty niêm yết trên HOSE, có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu.

Xem thông tin từ CafeF: http://s.cafef.vn/hose/E1VFVN30-quy-etf-vfmvn30.chn

Xem thông tin từ Website của Quỹ: http://vinafund.com/fund.php?act=cat&id=10

Nguồn: chungkhoanvn; LT; Investopia

Tags: ,,