Chuyên mục: Quỹ VF Fund

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CUNG CẤP

Nhằm đa dạng hóa các nguồn thu và cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi những lựa chọn tốt nhất trên hành trình đạt được mục tiêu tàì chính. Chúng tôi (VFIN) và các đối tác của…

Quỹ VF Fund – Chính sách đầu tư

Để tiến hành xây dựng nên một quỹ đầu tư chuyên nghiệp thì việc đầu tiên cần phải trang bị một quy chuẩn quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn thế giới. Trong đó, chính sách  đầu tư…

Quỹ đầu tư VF-Fund

Quản lý tài sản cá nhân, hay ủy thác đầu tư đang trở thành một ngành nghề khá hấp dẫn trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển mạnh. Có nhiều cách để người có tiền có thể…