Chuyên mục: Vfin

Hướng dẫn sử dụng Vietcombank Visa Platinum

Nói chung mới mở cái thẻ tín dụng VCB, nên cũng muốn lưu ý bản thân cũng như mọi người nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thẻ tín dụng có ưu và nhược điểm riêng, nếu…

Tiện ích cho Cuộc sống

Bài viết lưu lại nhưng tiện tích cho cuộc sống, giúp mọi người có thể dễ dàng đọc lại được mà không cần phải lo vấn đề lưu trữ. Mọi người cũng có thể tham khảo nếu cảm thấy…

Thông số hệ thống

1. SỨC MUA Sức vay (PL) = Max(0, Sum (A3i) + Max(0, C – C3) + C6 + C1 – Dg)                       = Max(0, Sum (A3i) + C6 + C + C1 – C3 – D0 ) Trong…