Chuyên mục: Quỹ đầu tư

Quỹ thành viên là gì?

Quỹ Thành viên là gì? Quỹ thành viên có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Thông tư 98/2020/TT-BTC). Nhà…
error: Content is protected !!