Cách lọc cổ phiếu thuộc VN30

Để xác định danh mục cổ phiếu sẽ được thêm hay bớt ra khỏi VN30 trong các đợt review định kỳ là một công việc không hề đơn giản, đặc biệt trong điều kiện dữ liệu bị hạn chế với đa số mọi người. Tuy nhiên, để đơn giản hơn trong cách tính và có thể giúp các bạn tính đơn giản hơn, mình xin tóm tắt và chỉ ra những kỹ thuật đơn giản để các bạn có thể tự lọc hoặc chí ít là có thể phán đoán một cách tương đối.

Những điểm cần chú ý trước khi xem xét cổ phiếu để lọc:

 • Giá trị vốn hóa và giá trị GD điều kiện lọc được tính trung bình cho kỳ 12 tháng hoặc từ lúc cổ phiếu niêm yết.
 • Ngày chốt dữ liệu review danh mục VN30 định kỳ là ngày GD cuối tháng 6 và cuối tháng 12. Còn ngày chốt dữ liệu review về free-float và khối lượng lưu hành là cuối tháng 3 và cuối tháng 9.
 • Cổ phiếu phải không thuộc diện (cảnh báo do vi phạm CBTT, kiểm soát, KSĐB, Ngừng GD) trong vòng 3 tháng tính đến ngày chốt dữ liệu.
 • Cổ phiếu phải niêm yết >= 6 tháng, hoặc >= 3 tháng nếu có vốn hóa thuộc top 5
 • Tiêu chuẩn Free-float:

Tỷ lệ Free Float (f) = khối lượng tự do chuyển nhượng/tổng khối lượng lưu hành

      + f>10% đáp ứng điều kiện tham gia bộ chỉ số

      + f<=10% thì loại khỏi bộ chỉ số, trừ khi giá trị vốn hóa lớn hơn trung vị của tập hợp 90% GTVH trong danh mục tính toán.

Trong đó:

Khối lượng tự do chuyển nhượng = Tổng khối lượng lưu hành – KL không tự do chuyển nhượng

Cổ phiếu không tự do chuyển nhượng là những cổ phiếu cổ đông nội bộ, cổ đông chiến lược trong thời gian hạn chế, cổ đông sáng lập, cổ đông nhà nước…nói chung là khi bán phải công bố thông tin trước thì mới được pháp bán.

 • Giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu trong rổ là 10%, nhóm cổ phiếu liên quan là 15% (mục đích tránh để một hoặc một nhóm cổ phiếu chi phối quá nhiều vào chỉ số)

Thời gian review

 • Thời gian thay đổi thông tin về cổ phiếu thành phần: Thứ Hai lần thứ 3 của tháng 1 và tháng 7, áp dụng vào thứ Hai lần thứ 1 của tháng 2 và tháng 8 tiếp theo.
 • Thời gian công bố thông tin về cập nhật thay đổi tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành, giới hạn tỷ lệ vốn hóa: Thứ Hai lần thứ 3 của các tháng 1, 4, 7 và 10 và hiệu lực áp dụng vào ngày thứ Hai lần thứ nhất của tháng 2, 5, 8 và 11.
 • Ngoài ra, trường hợp đặc biệt (đọc thêm trong file gốc tại đây), và cần nhớ nguyên tắc trường hợp thời gian công bố vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì việc áp dụng sẽ đẩy vào phiên giao dịch tiếp theo sau đó.

Tiêu chí lọc VN30

 • Thuộc 50 cổ phiếu thuộc tập hợp 90% GTGD tích lũy của rổ VNAllshare được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về GTVH (nhìn chung tiêu chí này nói thì phức tạp, nhưng bạn chỉ cần lọc theo giá trị vốn hóa và sau đó lọc theo giá trị giao dịch)
 • Cổ phiếu thuộc Top 20 luôn được chọn vào VN30.
 • Cổ phiếu từ 21 đến 40 thì ưu tiên đã có trong danh mục cổ phiếu thành phần của VN30 trước đó, sau đó mới xét đến cổ phiếu mới (GTGD hay tỷ lệ Free-float) sao cho số lượng CP trong rổ bằng 30 cổ phiếu.
 • Dự phòng 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất sau khi đã xác định rổ VN30 theo các tiêu chí trên và theo thứ tự giảm dần về GTVH. (Nói chung cái này ít xảy ra, nhưng nếu có thì ngon)

 Tóm lại: Tiêu chí lọc đi từ GTVH => Tỷ lệ free-float => Giá trị GD, và các mã hay bị loại bởi tiêu trí về GTVH và Giá trị giao dịch.

Nguồn: LT

Tags: