Cách mở tài khoản chứng khoán cho NĐT nước ngoài tại Việt Nam.

TTCK Việt Nam đang trong xu hướng tiến lên chuyên nghiệp, và đang dần đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn của MSCI. Do đó, tương lai tới đây sẽ có nhiều NĐT nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam, trong đó không chỉ là NĐT tổ chức mà còn cả các cá nhân đang công tác tại Việt Nam. Do đó, bài viết này nhằm hỗ trợ các bạn có thêm thông tin tư vấn cho bạn bè của mình là người nước ngoài khi mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam nhé (bản tiếng anh mình sẽ cập nhật sau).

Đối với khách hàng cá nhân:

– Hợp đồng mở tài khoản, lưu ký và giao dịch chứng khoán bằng hai biểu mâu tiếng Anh và tiếng Việt: 02 bản.

– Giấy yêu cầu mở tài khoản (mẫu dành cho khách hàng cá nhân): 01 bản

– Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại BIDV hoặc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng thương mại khác.

– Giấy đăng ký mã số giao dịch do Khách hàng lập.

– Giấy ủy quyền đăng ký mã số giao dịch của Khách hàng do CTCK thực hiện hồ sơ mở tài khoản với VSD.

– Hợp đồng ủy quyền giao dịch có công chứng (mẫu dành cho khách hàng cá nhân), nếu khách hàng có nhu cầu củy quyền: 03 bản.

– Bản sao công chứng hợp lệ trong vòng 06 tháng gần nhất của hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân của khách hàng và người được ủy quyền (nếu có).

Đối với khách hàng tổ chức:

– Hợp đồng mở tài khoản, lưu ký và giao dịch chứng khoán bằng hai biểu mẫu tiếng Anh và tiếng Việt: 02 bản.

– Giấy yêu cầu mở tài khoản (mẫu dành cho khách hàng tổ chức): 01 bán.

– Phiếu đăng ký chữ ký của những người tham gia điều hành tài khoản: 01 bản.

– Mẫu tủy quyền của tổ chức.

– Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại BIDV hoặc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng thương mại khác.

– Giấy đăng ký mã số giao dịch do khách hàng lập.

– Giấy ủy quyền đăng ký mã số giao dịch của khách hàng do CTCK thực hiện hồ sơ mở tài khoản với VSD

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: ,