Cách tính CPI quý và năm theo CPI tháng?

Cách chuyển đổi CPI theo Quý và Năm từ CPI hàng tháng, dùng để các bạn tính toán và dự báo trong trường hợp biết được một số lượng mẫu chưa đầy đủ.

1. Chuyển đổi CPI từ tháng qua quý.

Giả sử, các bạn có CPI hàng tháng tăng x% so với tháng trước, và muốn tính CPI theo Quý thì áp dụng công thức sau:

CPI_quý=(1+CPI_tháng1)×(1+CPI_tháng2)×(1+CPI_tháng3)1

Ví dụ: Bạn có CPI tháng 6 tăng 0.45% so với tháng trước, tháng 7 tăng 0.88% so với tháng trước, tháng 8 tăng 1.08% so với tháng trước.

Vậy thì, CPI quý 3  = (1+0.45%) x (1+0.88%) x (1+1.08%) -1 = 2.42%

2. Chuyển đổi CPI từ tháng qua năm.

Trong trường hợp, các bạn đã có CPI hàng tháng tăng x% so với tháng trước, và muốn tính CPI theo năm thì áp dụng công thức sau:

CPI_năm=(1+CPI_tháng1)×(1+CPI_tháng2)××(1+CPI_tháng12)1

Công thức tính toán sẽ tương tự như cách làm trong chuyển đổi tháng qua quý, tuy nhiên điều này sẽ ý nghĩa hơn nếu các bạn đã có số của 9-10 tháng CP, và có thể dự báo được 2 tháng còn lại, từ đó muốn quy ra số CPI theo năm.

Kiến thức này đơn giản, hi vọng giúp được mọi người.

Nguồn: Lão Trịnh

 

 

Tags: ,,