Quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng

Dưới đây là nội dung của quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng, các bạn tham khảo để bổ trợ cho công việc. Nếu cảm thấy khó khăn, có thể liên hệ cho tôi như phần liên hệ hoặc phòng IB Công ty Chứng khoán Đông Á.

Tags: ,