Dự báo VNINDEX giai đoạn 2021-2022 dưới góc nhìn sóng Elliott

Theo lý thuyết sóng Elliott thì mẫu hình sóng của VNINDEX nếu tính từ đáy tháng 2/2009 đến nay thì đang trong chu kỳ sóng V lớn. Với sóng I kéo dài từ đáy cho với tháng 11/2009, sóng II từ tháng 11/2009 đến 1/2012, sóng III từ 1/2012 đến 4/2018 và sóng IV là từ 4/2018 đến 4/2020. Do đó, chúng ta đang trong chu kỳ sóng cuối của một giai đoạn tăng lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam và nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng.

Trường phái Elliott ngày càng trở nên thịnh hành nhờ những ưu điểm của nó khi xác định xu hướng và mục tiêu trong dự báo giá cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa… Ứng dụng trong phân tích chỉ số VNINDEX cũng đã có nhiều chuyên gia đưa ra các phân tích khác nhau, nhìn chung thì mục tiêu và kịch bản đều có nét tương đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 5/2021 cần một dự báo mang tính chất quyết định cho xu hướng 1.5-2 năm tới thì lại xuất hiện một sự phân hóa trong các dự báo rất đáng kể. Do đó, tôi xin đưa ra hai dự báo chính gần đây và nêu quan điểm cá nhân trong bài viết này luôn.

– Trường phái 1: Sóng V đã hình thành xong với 5 sóng nhỏ gần như đã đạt mục tiêu.

+ Sóng 1: từ 1/4/2020 đến  12/06/2020 = gần 1.5 tháng

+ Sóng 2: từ 12/06/2020 đến 1/8/2020 = gần 1.5 tháng

+ Sóng 3: từ 1/8/2020 đến 15/1/2021 = khoảng 6.5 tháng

+ Sóng 4: từ 15/1/2021 đến 29/1/2021 = khoảng gần 3 tuần

+ Sóng 5: từ ngày 29/1/2021 đến 30/5/2021 hoặc 10/06/2021 (dự kiến doanh 1300 +/-30 điểm) = khoảng 4 tháng

Như vậy, nếu theo trường phái này thì chu kỳ dài của VNINDEX đã qua và từ tháng 6/2021 trở đi là thời gian VNINDEX bước qua một chu kỳ mới, nếu vậy thì VNINDEX có thể sẽ giảm sẽ rất thảm khốc. Mục tiêu nhẹ nhàng nhất của đợt chỉnh từ tháng 6/2021 thì cũng dưới 1000 điểm, nặng thì có thể về vùng 700-800 điểm;

– Trường phái 2: Sóng V chưa hình thành xong. Hiện tại sóng V mới chuẩn bị hoàn thành sóng 3 và sắp điều chỉnh sóng 4. Đây cũng là trường phái mà bản thân tôi đang hướng tới và vẫn kỳ vọng VNINDEX sẽ tiến tới mốc 1500 điểm hoặc 1800 điểm mới đạt mục tiêu. Chi tiết như sau:

+ Sóng 1: từ 1/4/2020 đến  12/06/2020 = gần 1.5 tháng

+ Sóng 2: từ 12/06/2020 đến 1/8/2020 = gần 1.5 tháng

+ Sóng 3: từ 1/8/2020 đến 10/07/2021 (dự kiến doanh 1400 +/-30 điểm) = khoảng 8 tháng

+ Sóng 4: dự kiến từ 10/07/2021 tới 15-20/8/2021 = khoảng hơn 1.2 tháng

+ Sóng 5: Sự kiến kéo dài tới cuối 2022 – nửa đầu năm 2023 = khoảng 6-12 tháng.

Mục tiêu kỳ vọng của sóng V hoặc sóng 5 là còn phụ thuộc vào mức điều chỉnh của sóng 4, tuy nhiên mức độ sẽ không quá sai khác giữa sóng nhỏ và sóng lớn. Tôi dự kiến ở mức an toàn của sóng 5 là khoảng 1600 điểm, mức mở rộng là khoảng 1800 điểm (sai lệch +/- vài chục điểm nhưng không đáng kể).

Vậy điểm chung của hai kịch bản này chính là đều cho rằng VNINDEX sắp có một đợt điều chỉnh, trong đó với kịch bản 1 thì mức điều chỉnh sẽ rất thảm khốc và không lường được, còn với kịch bản 2 thì kỳ vọng khoảng 1200-1250 điểm trường hợp thông thường (lệnh -50 điểm nếu quá xấu);

Do đó, tôi khuyến nghị VNINDEX sẽ vẫn còn xu hướng lên giá trong 1.5-2 năm tới (tính từ 1/6/2021) và nhà đầu tư cũng cần chú ý tới đợt điều chỉnh tháng 7/2021 để tận dụng cơ hội;

Note: Lần cập nhật gần nhất 7/7/2021 điều chỉnh lùi sóng 4 của sóng V thêm 1 tháng, và mục tiêu sóng V tăng khoảng 100 điểm (không ảnh hưởng nhiều đến kết quả dự báo trước đó);

Nguồn: Lão Trịnh

 

 

 

Tags: ,