Mẫu hình Bump and Run Reversal Top trong PTKT

Bump and Run Reversal Top là mô hình đảo chiều hình thành sau khi đầu cơ quá mức khiến giá tăng quá nhanh, mẫu hình này dùng được với cả thị trường tăng hoặc thị trường giảm của tác giả Bulkowski . Trong nội dung bài biết này mình trình bày với xu hướng tăng để áp dụng cho đã số NĐT Việt Nam, nhưng nếu bạn trading thêm trong thị trường giảm có thể áp dụng một cách tương tự.

Cách sử dụng

  • Sử dụng biểu đồ số học, không phải biểu đồ bán logarit vì bạn sẽ sử dụng biểu đồ để đo khoảng cách dọc.
  • Đường giá tăng theo trend và đường trendline tạo ra phải tạo một góc với đường nằm ngang trong khoảng 30-45 độ, không áp dụng cho trường hợp đường trendline có xu hướng đi ngang hoặc độ dốc quá lớn (trên 60 độ).

Giai đoạn khởi đầu (Lead-in Phase)

Phần đầu tiên của mô hình sẽ là một xu hướng tăng có thể kéo dài khoảng một tháng trở lên. Điều này tạo thành cơ sở của đường xu hướng đầu tiên. Trong thời gian này, bạn sẽ thấy một sự tăng giá có trật tự nên có độ dốc vừa phải, còn nếu mẫu hình quá dốc thì thời gian bùng nổ sẽ quá ngắn và không đủ thời gian để bạn đầu tư, nhưng nếu xu hướng không đủ dốc thì điểm break đường trendline xảy ra không đủ để thu lợi từ mô hình. Bulkowski đề xuất một góc 30-45 độ nhưng hầu như bạn có thể dùng trực quan để tùy biến trong khoảng này.

Giai đoạn bùng nổ (Bump Phase)

Giai đoạn này được hình thành bởi một sự tăng giá mạnh mẽ di chuyển cách ra xa đường xu hướng ban đầu. Lý tưởng nhất, giai đoạn này nên bùng nổ và tạo góc giá lớn hơn khoảng 50% so với góc của xu hướng (trendline). Để xác định yếu tố này, bạn sẽ kỳ vọng đường xu hướng mới tạo một góc trong khoảng từ 45-60 độ. Chiều cao của giai đoạn này được đo từ đỉnh của giai đoạn bùng nổ kéo thẳng đứng xuống đường trendline, và thông thường chiều cao này nên lớn hơn hoặc bằng 2 lần độ cao trong giai đoạn khởi đầu. Khối lượng sẽ ở mức bình thường trong giai đoạn dẫn đầu, nhưng kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong đoạn đầu của giai đoạn bùng nổ.

Giai đoạn giảm và xác nhận mẫu hình

Sau khi bùng nổ thì giá bắt đầu tạo đỉnh đi xuống, trong giai đoạn này sẽ có nhiều hình thức giảm, có thể là một tam giác, hai đỉnh, ba đỉnh hoặc 1 đỉnh… Giá sẽ giảm về đụng đường hỗ trợ trendline (30 độ) ban đầu, và sau đó sẽ có hiện tượng bật ngược trở lại và giằng co tại đây. Mẫu hình được xác nhận khi giá đóng cửa nằm dưới đường trenline này và khối lượng cao tại giai đoạn này.

Mục tiêu giá

Mục tiêu giá của giai đoạn này được tính bằng cách đo độ cao của giai đoạn bùng nổ và sau đó nhân với 78% (tương đối), sau đó lấy chiều dài này chiếu xuống dưới bắt đầu từ điểm phá vỡ và retest lại đường trendline để xác định mục tiêu.

Trong quá trình phá vỡ, giá có thể retest lại đường trenline 30 độ ban đầu, nhưng nhìn chung sẽ khó có thể vượt qua được kháng cự này và để xác định đường kháng cự này bạn có thể vẽ một đường thẳng nằm ngang đi qua điểm phá vỡ tại đường trendline 30 độ.

Thời gian

Thời gian đạt mục tiêu được ước lượng một cách tương đối như sau:

giai đoạn bùng nổ = giai đoạn điều chỉnh

Trong đó giải đoạn bùng nổ được tính từ lúc đồ thị giá bật tăng mạnh ra xa đường trendline 30 độ cho tới điểm phá vỡ đi xuống đường trendline 30 độ này.

Nguồn: Lão Trịnh