Những điều cơ bản cần biết khi đầu tư bất động sản.

Là một nhà đầu tư bạn không thể phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập, mà cần tuân thủ nguyên tắc đa dạng hóa danh mục. Việc đa dạng hóa không chỉ áp dụng cho mỗi danh mục riêng biệt (ví dụ đa dạng hóa danh mục chứng khoán) mà còn đa dạng hóa kênh đầu tư. Hôm nay mình giới thiệu thêm tài liệu về những điều cơ bản khi đầu tư BĐS, hi vọng giúp ích cho mọi người.

Tags: ,