Review danh mục Net Net và Net Cash đầu quý 4/2021

Đầu tư giá trị luôn là căn bản trong đầu tư, trong thực tế nhà đầu tư sẽ có rất ít lựa chọn các cổ phiếu giá trị bởi vì thị trường luôn tự điều chỉnh khi xuất hiện những cổ phiếu bị định giá sai. Trong bài viết này mình xin review danh mục Net Net điều chỉnh của Graham và Net Cash của Lão Trịnh tại thời điểm kết thúc quý 3/2021, hi vọng giúp mọi người có một lựa chọn trong quá trình đầu tư:

1. Danh mục Net Net có điều chỉnh

Danh mục Net Net có điều chỉnh là danh mục được tính bằng cách lấy tài sản ngắn hạn điều chỉnh với tỷ lệ 0.75 với các khoản phải thu và 0.5 với hàng tồn kho trước khi trừ đi tổng nợ phải trả. Tại thời điểm giá đóng cửa 2/11 chúng ta có danh mục dưới đây:

Lý do, các doanh nghiệp đạt được các tỷ lệ này thường sẽ có thanh khoản thấp, ít giao dịch và do đó những cổ phiếu đánh dấu màu cam là có chút giao dịch để NĐT có thể mua bán được. Chú ý danh mục trên chưa lọc trường hợp doanh nghiệp phát hành thêm trong kỳ dẫn đến lượng tài sản ngăn hạn sở hữu còn  ở mức cao.

2. Danh mục Net Cash

Danh mục Net Cash được tính bằng cách lấy tài sản thanh khoản nhất trong tài sản ngắn hạn là tiền + tiền gửi ngân hàng hoặc ở dạng trái phiếu có khả năng tăng trưởng lãi mà không lo bị giảm vốn (tức loại đi trường hợp doanh nghiệp dùng tiền mua cổ phiếu, có thể bị biến động giảm theo thị trường), sau đó trừ đi nghĩa vụ nợ trả lãi của doanh nghiệp (vay và thuê tài chính ngắn và dài hạn) trước khi tính trên đầu cổ phiếu.

Sau khi lọc chúng ta có danh mục sau:

Tương tự như ở trên, nhiều doanh nghiệp trong số này thanh khoản rất thấp cho nên các doanh nghiệp đánh màu cam là có thể mua bán ở thời điểm hiện tại. Lọc này mới sơ bộ, chưa tính đến trường hợp doanh nghiệp phát hành trong kỳ dẫn đến lượng tiền thu về đang nằm ở dạng tiền, do đó cần NĐT lựa chọn thêm một lần nữa.

Hai danh mục trên chỉ là bước đầu trong quá trình đầu tư, mới là lọc cứng thủ công, trong quá trình đầu tư thì yêu cầu người đầu tư phải lọc lại một lần nữa để xác định được doanh nghiệp nào có thể tăng trưởng tiếp theo được và mô hình kinh doanh ổn định để xuống tiền.

Chúc mọi người đầu tư thành công!

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: ,,,