(P3) Lọc cổ phiếu theo CANSLIM

Đây là phương pháp lọc cơ bản khá phổ biến đối với các NĐT hiện nay và được William O’Neil giới thiệu trong cuốn sách kinh điển “Làm giàu từ chứng khoán”. Trong các tiêu chí ông đưa ra thì gồm có ba yếu tố là định tính, định lượng về chỉ số tài chính và yếu tố cuối cùng là thị trường chung. Trong nội dung bộ lọc này, chúng ta sẽ cố gắng xem các yếu tố định lượng để lựa chọn ra được một danh sách cổ phiếu theo tiêu chuẩn CANSLIM.

– EPS tăng trưởng theo quý >15%

+ Tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước >15%

+ Tăng trưởng quý này so với quý trước >15%

– EPS tăng trưởng >10% so với năm trước

– EPS năm trước cũng tăng trưởng >10% so với năm trước nữa

– Tăng trưởng EPS năm tiếp theo dự báo >0

– Tỷ lệ ROE >15%

– Mức giá hiện tại thấp hơn tối thiểu 15% so với mức giá cao nhất 52 tuần gần nhất

– Mức giá hiện tại lớn hơn trung bình 50 phiên gần nhất

– RSI nằm trong top 25% có RSI cao nhất (William O’Neil cho rằng RSI càng cao thì cổ phiếu càng có sức mạnh)

Nhìn chung, phương pháp CANSLIM là sự kết hợp cả phương pháp định lượng cơ bản, định tính và phân tích kỹ thuật.

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: ,