Chuyên mục: Lọc cổ phiếu

Đây là phương pháp lọc cơ bản khá phổ biến đối với các NĐT hiện nay và được William O’Neil giới thiệu trong cuốn sách kinh điển “Làm giàu từ chứng khoán”. Trong các tiêu chí ông đưa ra thì…
Đọc Tiếp