Chuyên mục: GMD

Phân tích ngành Cảng biển

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài, với hệ thống cảng biễn trãi khắp các tỉnh từ Bắc đến Nam, có lợi thế vô cùng to lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Với rất nhiều…
error: Content is protected !!