Test thử danh mục Canslim tại thời điểm Quý 3/2021

Đầu tư theo phương pháp nào cũng có ưu và nhược điểm, nhưng trong xu hướng thị trường tăng thì người ta sẽ ưu tiên hơn tới cổ phiếu tăng trưởng vì rất khó để tìm được cổ phiếu giá trị thấp với biên an toàn cao trong bối cảnh bây giờ.

Lọc tạm danh mục Canslim với các tiêu chuẩn đơn giản nhất:

  • Tăng trường EPS trung bình 4 quý so với cùng kỳ
  • Tăng trưởng EPS quý 3/2021 so với quý 2/2021
  • Tăng trưởng doanh thu trailing so với cùng kỳ
  • Lọc theo tăng trưởng ROEA trailing Quy 3/2021
  • Thêm yếu tố P/E trong khoảng dưới 18 lần, để ngắn danh mục lại
  • Thêm yếu tố cảm tình, như bỏ bớt mấy doanh nghiệp vốn hóa nhỏ ra, bỏ bớt mấy ông tăng trưởng nhưng thấp ra, thêm mấy DN tác giả không thích ra, ta được danh sách dưới đây.

Hi vọng danh mục trên sẽ giúp cho anh em biết lý do tại sao cổ phiếu nó tăng và hi vọng giúp anh em tìm được cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng. Danh mục trên là lọc cứng theo một số tiêu chí, nó chưa phản ánh đủ dài theo năm (đợi có báo cáo năm lọc tiếp).

Một số cổ phiếu tăng trưởng đều như HPG, FPT nếu bị loại ra thì chỉ là do nó đầu ngành và tốt nên PE nó hơi cao, cái này vẫn chấp nhận được. Nhưng trong khuôn khổ máy chụp hình nó có giới hạn nên không thể kéo dài hết được.

Chúc mọi người đầu tư thành công!

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: ,,,