Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

Quản lý tài sản cá nhân, hay ủy thác đầu tư là một dịch vụ tài chính ngày càng phát triển tại Việt nam trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phổ biến với đại đa số người dân. Vậy ủy thác đầu tư chứng khoán là gì?

1. Định nghĩa

Ủy thác đầu tư chứng khoán là việc một bên A giao tài sản cho bên B để thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán thay mình.

2. Các hình thức ủy thác trên thị trường

– Ủy thác vào quỹ đầu tư:

Là việc các cá nhân, tổ chức ủy thác tài sản vào một công ty quản lý quỹ để thực hiện đầu tư chứng khoán. Đây là hoạt động phổ biến nhất trên thế giới hiện nay với quy mô hàng trăm ngàn tỷ USD.

+ Ưu điểm của hoạt động này là luật pháp quản lý chặt chẽ và do đó NĐT sẽ được an tâm về mức độ hợp pháp trong quá trình ủy thác đầu tư, cũng như tính ràng buộc của các bên trong quá trình đầu tư. Ngoài ra, cũng chính vì quy mô lớn nên quỹ đầu tư có điều kiện hoạt động một cách chuyên nghiệp, với đội cũ nhân viên toàn là các chuyên gia tài chính.

+ Nhược điểm của hoạt động này là không linh hoạt vì quy mô lớn, dẫn đến mức tỷ suất sinh lợi giảm dần theo quy mô vốn quản lý. Ngoài ra, phí quản lý của dịch vụ này cao.

– Ủy thác vào công ty chứng khoán, công ty đầu tư:

Công ty chứng khoán cũng có chức năng nhận ủy thác đầu tư của NĐT để thực hiện đầu tư, tức NĐT có thể ủy thác cho công ty chứng khoán thực hiện hoạt động đầu tư giúp mình.

+ Ưu điểm là công ty chứng khoán có nhiều nguồn thông tin hơn các NĐT cá nhân, và do đó họ có thể thuận tiện hơn trong quá trình đầu tư. Ngoài ra, ràng buộc về mặt pháp luật cũng tương đối chặt chẽ.

+ Nhược điểm là do có nhiều ràng buộc về mặt pháp luật trong quá trình đầu tư, nên hiện tại rất ít công ty chứng khoán có thể thực hiện đầu tư hiệu quả. Phí quản lý dịch vụ này cũng tương đối các và mức tiền đầu  tư tối thiểu lớn.

Tham khảo thêm

– Ủy thác cho công ty đầu tư hoặc cá nhân

Là hoạt động tín thác dựa trên quy định ràng buộc của luật dân sự, trong đó hai bên ủy thác dựa trên mức độ tin cậy lẫn nhau.

+ Ưu điểm của phương pháp này chính là mức độ linh hoạt về thời gian, số tiền quản lý. Ngoài ra, do mức độ linh hoạt lớn nên sẽ có thể mang lại lại tỷ suất lợi nhuận lớn hơn so vói các loại hình ủy thác ở trên.

+ Nhược điểm là do đây là quan hệ dân sự nên quy định pháp luật sẽ không chặt chẽ bằng các trường hợp ở trên. Do đó, để khắc phục các hạn chế này bạn phải tìm hiểu kỹ vè năng lực và uy tín của người nhận ủy thác trước khi thực hiện các thỏa thuận. Ngoài ra, bạn có thể thực ủy thác ngay trên tài khoản chứng khoán cá nhân của bạn để có thể tiện theo dõi và giám sát.

3. Quỹ VF Fund cung cấp những dịch vụ gì?

– Dịch vụ ủy thác đầu tư, quản lý ngay trên tài khoản của khách hàng chỉ với số tiền >= 200 triệu đồng, do đó khách hàng có thể giám sát hằng ngày.

– Dịch vụ mở tài khoản chứng khoán và tư vấn. VF Fund sẽ giới thiệu mở tài khoản tại một công ty chứng khoán uy tín và tư vấn cho KH giao dịch.

– Dịch vụ đào tạo chứng khoán. Đây là dịch vụ miễn phí với các tài khoản ủy thác đầu tư tại VF Fund + mở tài khoản chứng khoán dưới quyền VF Fund giới thiệu (hưởng phí CTV với công ty chứng khoán) và thu phí với các NĐT khác. Chúng tôi sẽ đào tạo khách hàng từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật từ cấp độ trung cấp đến cao cấp, với mục tiêu trong dài hạn NĐT sẽ có đủ kiến thức để tự đầu tư.

– Các dịch vụ chứng khoán khác. Các dịch vụ khác bao gồm các hoạt động trái phiếu, Investment Banking (IB) như tư vấn phát hành, tư vấn quản trị, tư vấn tài chính, tư vấn đại hội cổ đông, tư vấn công bố thông tin…với mức chi phí rẻ nhất thị trường.

Nguồn: Lão Trịnh

Tags: ,,