SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CUNG CẤP

Nhằm đa dạng hóa các nguồn thu và cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi những lựa chọn tốt nhất trên hành trình đạt được mục tiêu tàì chính. Chúng tôi (VFIN) và các đối tác của chúng tôi hợp tác cung cấp các dịch vụ sau:

Dịch vụ Ủy thác đầu tư

1. Mục tiêu

 • Cung cấp cho khách hàng đa dạng lựa chọn cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ và các tài sản khác.
 • Cung cấp và phân bổ tài sản hợp lý để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính.
 • Đa dạng loại hình hợp tác, giúp điều chỉnh phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

2. Đối tượng khách hàng

 •  Khách hàng cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.
 • Khách hàng cá nhân có vốn >= 500 triệu đồng nếu ủy thác thông qua cá nhân quản lý và >= 10 tỷ đồng nếu thông qua tổ chức chuyên nghiệp quản lý.
 • Khách hàng tổ chức >= 10 tỷ đồng, có thể ủy thác toàn phần hoặc chỉ định đầu tư.

3. Phí ủy thác

 • Cá nhân: Phí ủy thác cố định 1%/ giá trị tài sản ủy thác/năm hoặc tỷ lệ % nhất định dựa trên hiệu quả đầu tư.
 • Tổ chức: 1-1.5%/giá trị tài sản ủy thác/năm đối với ủy thác toàn phần và 0.5%-1% nếu ủy thác chỉ định.

4. Hình thức hợp tác

 • Ký hợp đồng trực tiếp giữa chủ thể ủy thác với cá nhân/tổ chức nhận ủy thác
 • Tài sản ủy thác có thể để tại bên thứ 3 dưới tên chủ thể ủy thác hoặc lưu ký tại ngân hàng giám sát dưới tên chủ thể ủy thác hoặc chủ thể nhận ủy thác.

Dịch vụ Tư vấn M&A

1. Mục tiêu

 • Tư vấn và kết nối giữa bên có nhu cầu MUA và bên có nhu cầu BÁN tài sản.
 • Thẩm định/đánh giá sơ bộ về tài sản giao dịch để đưa ra tư vấn có lợi nhất cho bên Mua hoặc bên Bán.

2. Đối tượng khách hàng

 • Nhà đầu tư có nhu cầu MUA hoặc BÁN dự án/cổ phần lớn/ BĐS….đặc thù.
 • Các môi giới có mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu, cần một tổ chức chuyên nghiệp đứng ra sắp xếp deal.

3. Phí tư vấn và sắp xếp deal

 • >= 1% trên giá trị hợp đồng M&A với các deal phức tạp.
 • 0.5-1% trên giá trị hợp đồng tư vấn đối với các deal đơn giản.

4. Hình thức hợp tác

 • Với khách hàng có nhu cầu MUA hoặc BÁN có thể đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện phối hợp chuẩn bị các teaser và các hồ sơ cần thiết và đi tìm kiếm đối tác phù hợp. Thực hiện các công việc cần thiết cho tới khi deal thành công.
 • Đối với các môi giới có deal, có thể ký hợp đồng cộng tác viên và được chia lại từ 50-70% số phí thu được của deal.

Dịch vụ Tư vấn khác

 • Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ Tư vấn Thành lập Quỹ + Vận hành Quỹ (Quỹ mở, Quỹ đóng, Quỹ thành viên….) và chỉ thu 20-30% phí quản lý quỹ hàng năm. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu lập quỹ nhưng không có giấy phép có thể hợp tác với chúng tôi để có được dịch vụ tốt nhất.
 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện M&A hoặc mục đích khác.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Tư vấn mua bán Bất động sản

Dịch vụ Mở tài khoản chứng khoán

Thông tin liên hệ:

SĐT: 0933.222.101 (Zalo)

(Trinh Duy Viết)

Tags: ,,,