PTCB – Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư có sức hấp dẫn vượt trội so với tất cả các kênh đầu tư tài chính khác trong vài năm gần đây. Trong đó, nhà đầu tư tham gia thị trường này với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, tuy nhiên lại có khá nhiều nhà đầu tư chuyên và không chuyên đầu tư với tính chất khác nhau.

  • Mua cổ phiếu giá hấp dẫn và chờ đợi tăng giá
  • Mua cổ phiếu tăng trưởng và nắm giữ dài hạn
  • Mua cổ phiếu hoạt động ổn định để hưởng cổ tức
  • Mua cổ phiếu nắm giữ và đồng hành cùng doanh nghiệp…

Đối với những đầu tư không chuyên thì để bắt đầu thì gặp quá nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, đôi khi phải trả giá bằng việc thua lỗ rất nhiều tiền. Vì vậy, để nhanh chóng định hình cho mình một triết lý đầu tư và duy trì khả năng kiếm lợi nhuận bền vững thì nhà đầu tư cần nghiêm túc trang bị cho mình những kiến thức về căn bản đến nâng cao.

Trong nội dung khoa học này, tôi xin trình bày các bài học quan trọng nhất cho nhà đầu tư không chuyên trong quá trình bắt đầu tham gia đầu tư.

Nôi dung khóa học

Buổi 1 – Định hình đầu tư: Giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản từ lúc bắt đầu có ý định đầu tư đến khi bắt đầu đầu tư.

– Tổng quan về thị trường chứng khoán (10 phút)
– Các yếu tố vĩ mô quan trọng cần chú ý và tác động tới thị trường chứng khoán (30 phút).
– Phương pháp lựa chọn cổ phiếu để đầu tư (30 phút)
– Các đọc hiểu và xem nhanh các yếu tố cơ bản quan trọng của cổ phiếu khi đầu tư (30 phút)

Buổi 2 – Đọc hiểu về báo cáo tài chính: Người học sẽ được hướng dẫn cách xử lý nhanh báo cáo tài chính và phân tích các khoản mục quan trọng, để từ đó đánh giá tương đối được tình hình tài chính công ty.

– Các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp công bố
– Các xử lý nhanh báo cáo tài chính để tìm ra điểm quan trọng cần chú ý.

– Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
– Các khoản mục trên bảng báo cáo thu nhập
– Các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Buổi 3 – Định giá cơ bản: Người học sẽ được học về một vài cách thức định giá nhanh để có thể xác định tương đối giá trị của công ty và kết hợp với các công cụ khác để ra quyết định đầu tư.

– Sử dựng các phương pháp định giá nhanh
– Các điểm chính yếu cần lưu ý khi thực hiện định giá, tránh những sai lầm nghiêm trọng.
– Kỹ thuật đầu tư theo xu hướng.
– Kết hợp với công cụ phân tích kỹ thuật để ra quyết định đầu tư.

Thông tin khóa học

(C) Lão Trịnh – Skype: viet90_finance

 

Tags: